Żywienie kóz

  • Chów i hodowla,  Żywienie kóz

    Żywienie i odchów koźląt.

    Na odchów koźląt powinniśmy spojrzeć zdecydowanie wcześniej niż od momentu ich narodzenia. Przyjście na świat, i to jak rozpocznie się odchów „programowane” jest już w okresie płodowym. Nieprawidłowa masa urodzeniowa czy też kondycja noworodka uzależniona jest w dużej mierze od…

  • Chów i hodowla,  Żywienie kóz

    Wybrane aspekty żywienia kóz

    Józef Krzyżewski, Emilia Bagnicka, Bożena Pyzel. Zasady żywienia kóz wysoko mlecznych• Bilansować dawki w oparciu o normy żywienia i tabele wartości pokarmowej pasz – „IZ PIB – INRA, Normy Żywienia przeżuwaczy” Kraków 2009• Stosować wysokiej jakości pasze objętościowe• Starannie bilansować…