Choroby pasożytnicze

 • Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

  Kokcydioza u kóz

  Jarosław Kaba1, Maciej Klockiewicz2, Barbara Osińska3z Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii1 Katedry Nauk Klinicznych, Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych2 Katedry Nauk Przedklinicznych oraz Zakładu Patologii3 Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie Kokcydioza jest często występującą u kóz na…

 • Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

  Zasady profilaktyki chorób pasożytniczych u kóz

  Jarosław Kaba Badania epidemiologiczne, przeprowadzone w latach 2003-2004 w populacji kóz objętych oceną użytkowości w Polsce, potwierdziły, że choroby pasożytnicze stanowią jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych u tego gatunku zwierząt (Kaba i in., 2004). W ostatnim czasie daje się zauważyć…

 • Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

  Leczenie chorób pasożytniczych kóz

  Inwazje pasożytów wewnętrznych najczęściej występujące u kóz w Polsce – diagnostyka i leczenie Inwazje pasożytnicze są u kóz w Polsce jednym z podstawowych problemów klinicznych (1). Niestety, pomimo istnieniaprostych metod służących do ich wykrywania, stanowią często poważny problem w rutynowej…

 • Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

  Choroby pasożytnicze

  Szanowni Państwo! W ramach prowadzonych przez Samodzielną Pracownię Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie badań naukowych istnieje możliwość przeprowadzenia badań parazytologicznych kóz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (jaroslaw_kaba@sggw.pl). Na stronie niniejszej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczace najczęściej spotykanych…