Chów i hodowla

 • Chów i hodowla

  Zachowanie się kóz

  Zachowanie się kóz – znaczenie dla dobrostanu Daria Reczyńska1, Aleksandra Górecka-Bruzda2*, Emilia Bagnicka1 1Zakład Doskonalenia Zwierząt, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka 2Zakład Zachowania się Zwierząt, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,…

 • Chów i hodowla,  Żywienie kóz

  Żywienie i odchów koźląt.

  Na odchów koźląt powinniśmy spojrzeć zdecydowanie wcześniej niż od momentu ich narodzenia. Przyjście na świat, i to jak rozpocznie się odchów „programowane” jest już w okresie płodowym. Nieprawidłowa masa urodzeniowa czy też kondycja noworodka uzależniona jest w dużej mierze od…

 • Chów i hodowla,  Żywienie kóz

  Wybrane aspekty żywienia kóz

  Józef Krzyżewski, Emilia Bagnicka, Bożena Pyzel. Zasady żywienia kóz wysoko mlecznych• Bilansować dawki w oparciu o normy żywienia i tabele wartości pokarmowej pasz – „IZ PIB – INRA, Normy Żywienia przeżuwaczy” Kraków 2009• Stosować wysokiej jakości pasze objętościowe• Starannie bilansować…

 • Chów i hodowla

  Rozpłód kóz

  Emilia Bagnicka, Marek Łukaszewicz Można wyróżnić dwa typy zachowania rozpłodowego ze względu na sezonowość występowania rui, związane z pochodzeniem geograficznym ras. Z reguły kozy ras tropikalnych nie wykazują sezonowości rozrodu, chociaż owulacja może być zahamowana przez zbyt ubogie żywienie (Delgadillo…

 • Chów i hodowla

  Rasy kóz

  Jarosław Kaba, Emilia Bagnicka Zróżnicowane warunki naturalne, w których utrzymywano kozy oraz wiele możliwości użytkowania tych zwierząt doprowadziły do powstania dużej liczby ras. Ocenia się, że obecnie liczba ta może nawet przekraczać 570. Początki planowej hodowli kóz w Europie sięgają…

 • Chów i hodowla,  Użytkowanie wełniste

  Użytkowanie wełniste

  Emilia Bagnicka  Wełniste i puchowe użytkowanie kóz W Polsce nie hoduje się kóz o wełnistym lub puchowym kierunku użytkowania, jednak powszechnie użytkujemy produktami pochodzące od tych zwierząt. Wełna produkowana przez kozy to mohair. Według Władysława Kopalińskiego nazwa ta pochodzi z…

 • Chów i hodowla,  Użytkowanie mleczne

  Mleko kozie jako żywność funkcjonalna

  Kozy (łac. Capra hircus) były pierwszymi udomowionymi zwierzętami (10 – 8 tys. lat temu), od których człowiek nauczył się pozyskiwać żywność (mleko, mięso), a także skóry. W ówczesnych czasach ludzie poszukiwali pożywienia na rozległych terenach, a kozy okazały się doskonałymi…

 • Chów i hodowla,  Użytkowanie mleczne

  Czynniki wpływające na produkcję mleka

  Emilia Bagnicka 1.1. Wpływ rasy Podstawowym czynnikiem wpływającym na jednostkową produkcją mleka jest genotyp zwierzęcia. Szlachetne rasy kóz poddane selekcji w kierunku użytkowości mlecznej charakteryzują się znacznie wyższą produkcją mleka, w ciągu dłuższej laktacji niż lokalne rasy kóz, które nie…

 • Chów i hodowla,  Użytkowanie mleczne

  Skład i wartość odżywcza mleka koziego w porównaniu z mlekiem krowim owczym i kobiecym.

  Environmental impact of and on animals Nutrient efficiency, direct and indirect emissions, manure handling and processing Program Unii Europejskiej “Leonardo da Vinci” “Promoting quality assurance in animal welfare-environment-food quality interaction studies through upgraded e-learning – WELFOOD” HU-04-B-F-PP-170001 of the European…