Chów i hodowla

 • Chów i hodowla

  Użytkowanie mięsne

  Emilia Bagnicka 2.1. Wartość rzeźna koźląt Najbardziej znana i rozpowszechnioną rasą kóz mięsnych to rasa burska, a następnie czerwona Kalahari, hinduskie beetal oraz czarne bengalskie „criollo”. W Ameryce Północnej popularne są również tzw. kozy hiszpańskie, będące potomkami kóz przywiezionych z…

 • Chów i hodowla

  Produkty pochodzenia koziego

  Emilia Bagnicka 1. Przetwórstwo mleka koziego 1.1. Przydatność technologiczna mleka koziego Większość technologii, metod przechowywania mleka koziego może być taka sama jak w przypadku mleka krowiego. Zalecana jest termizacja, a następnie schłodzenie mleka do 4-6 C na farmie. Niestety, schłodzenie…

 • Chów i hodowla

  Związki Hodowców Owiec i Kóz

  Firma Adres Miasto Kod Pocztowy Telefon Biurowy Polski Związek Owczarski ul. Baśniowa 3 lok. 415 Warszawa 02-349 22 659 58 13 Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz ul. Lipowa 19/21 Białystok 15-424 85 7423273 Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz…

 • Chów i hodowla

  Chów i hodowla kóz w Polsce

  Kozy w Polsce – chów, hodowla i użytkowanie Kaba J.1, Bagnicka E.2 1 z Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, 2 z Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademia Nauk w Jastrzębcu Chów i hodowla…

 • Chów i hodowla

  Chów i hodowla kóz

  Emilia Bagnicka  1. Znaczenie chowu i hodowli kóz Kozy jako gatunek były zawsze przedmiotem zainteresowania badaczy. Są jednymi z pierwszych (po psach) zwierzętami udomowionymi przez człowieka. Przez wieki chów tych zwierząt był niezwykle istotny ekonomicznie na wszystkich kontynentach, mający duży…