Zdrowie

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Tężec (tetanus)

  PrzyczynyTężec jest  niezaraźliwą chorobą zwierząt i człowieka, którą wywołuje toksyna produkowana przez bakterie (Clostridium tetani). Chorobę charakteryzuje wysoka śmiertelność. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneClostridium tetani jest bakterią występującą powszechnie w glebie i odchodach zwierząt. Zakażenie następuje najczęściej poprzez zanieczyszczoną…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Salmoneloza (salmonellosis)

  Przyczyny chorobySalmoneloza jest chorobą występującą u wszystkich zwierząt i człowieka. Jest to choroba wywoływana przez bakterie (u kóz głównie Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Salmonella anatum), ale bardzo duży wpływ na pojawienie się choroby mają czynniki predysponujące (wiek, stan zdrowia, odporność)…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Pryszczyca (foot-and-mouth disease)

  PrzyczynyPryszczyca jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus pryszczycy (rodzina Picornaviridae). Na zakażenie  wrażliwe są wszystkie zwierzęta parzystokopytne, a także człowiek. Polska jest krajem wolnym od pryszczycy. Objawy kliniczneU kóz pryszczyca przebiega w sposób dużo łagodniejszy niż u bydła,…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Pastereloza, enzootyczna bronchopneumonia (pasterellosis)

  PrzyczynyPastereloza jest zakaźną chorobą zwierząt domowych, także kóz. Chorobę wywołuje Pasterella multocida i  Pasterella hemolytica. Są to drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze izolowane są z gardła klinicznie zdrowych zwierząt. W przebiegu choroby może dochodzić do wtórnych zakażeń (adenowirus, wirus PI 3, mykoplazmy).…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Ospa kóz (goatpox)

  PrzyczynyOspa kóz jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wywoływaną przez wirus ospy kóz (rodzina Poxviridae). W przypadku pojawienia się ospy w stadzie objawy chorobowe pojawiają się nawet u 90% zwierząt, a śmiertelność waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. Polska…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Niesztowica (contagious ecthyma)

  PrzyczynyNiesztowica jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową kóz, owiec, a jedynie rzadko powodującą zmiany na strzykach krów. Wywołuje ją wirus (rodzina Parapoxviridae). W stadzie kóz zachorowalność dochodzi do 90%. Przy właściwej opiece i leczeniu upadki można ograniczyć do pojedynczych przypadków. Choroba…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Listerioza (listeriosis)

  PrzyczynyChorobę wywołuje powszechnie występująca w środowisku bakteria (Listeria monocytogenes). Częstym źródłem zakażenia jest niewłaściwie przygotowana kiszonka. Listerioza jest chorobą zwierząt domowych i człowieka. W stadach kóz występuje sporadycznie.  Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneListerioza może przebiegać w postaci nerwowej lub…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Leptospiroza (leptospirosis)

  PrzyczynyLeptospiroza jest chorobą zakaźną wszystkich zwierząt domowych i człowieka, wywoływaną przez bakterię (Leptospira interrogans). Nosicielami i siewcami bakterii są najczęściej gryzonie. U kóz choroba występuje rzadko. Spośród zwierząt, które zachorowały 45% pada. Choroba nie była notowana w Polsce u kóz.…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Kolibakterioza (colibacillosis)

  PrzyczynyKolibakterioza jest chorobą występującą u wszystkich gatunków zwierząt i jest wywoływana przez bakterię Escherichia coli. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneNajczęściej choroba występuje u młodych zwierząt i ma szybki przebieg. Zwierzęta mogą padać bez wcześniejszych objawów lub z objawami nerwowymi…