Choroby zakaźne

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Zapalenie wymienia

  Czy liczba komórek somatycznych w mleku kóz jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu zdrowotnego wymienia? Emilia Bagnicka 1, Nina Strzałkowska 1, Artur Jóźwik 1, Jarosław Kaba 2, Józef Krzyżewski 1 1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 1,…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Wścieklizna (rabies)

  PrzyczynyWścieklizna jest ostrą chorobą wirusową (wywoływaną przez rhabdowirus) zwierząt domowych,  dzikich oraz człowieka. Zarażenie następuje w wyniku ukąszenia przez chore zwierzę. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneChoroba jest następstwem pokąsania, najczęściej przez zwierzęta dzikie. Wścieklizna u…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Wibrioza (genital campylobacteriosis, vibriosis)

  PrzyczynyWibrioza jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie (Campylobacter  fetus subsp fetus i Campylobacter jejuni). Choroba nie była notowana w Poslce u kóz. Objawy kliniczneChoroba prowadzi do poronień w dwu ostatnich miesiącach ciąży lub też porodów bardzo słabych koźląt. Zwykle poronienie…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Tężec (tetanus)

  PrzyczynyTężec jest  niezaraźliwą chorobą zwierząt i człowieka, którą wywołuje toksyna produkowana przez bakterie (Clostridium tetani). Chorobę charakteryzuje wysoka śmiertelność. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneClostridium tetani jest bakterią występującą powszechnie w glebie i odchodach zwierząt. Zakażenie następuje najczęściej poprzez zanieczyszczoną…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Salmoneloza (salmonellosis)

  Przyczyny chorobySalmoneloza jest chorobą występującą u wszystkich zwierząt i człowieka. Jest to choroba wywoływana przez bakterie (u kóz głównie Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Salmonella anatum), ale bardzo duży wpływ na pojawienie się choroby mają czynniki predysponujące (wiek, stan zdrowia, odporność)…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Pryszczyca (foot-and-mouth disease)

  PrzyczynyPryszczyca jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus pryszczycy (rodzina Picornaviridae). Na zakażenie  wrażliwe są wszystkie zwierzęta parzystokopytne, a także człowiek. Polska jest krajem wolnym od pryszczycy. Objawy kliniczneU kóz pryszczyca przebiega w sposób dużo łagodniejszy niż u bydła,…