Choroby zakaźne

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Pastereloza, enzootyczna bronchopneumonia (pasterellosis)

  PrzyczynyPastereloza jest zakaźną chorobą zwierząt domowych, także kóz. Chorobę wywołuje Pasterella multocida i  Pasterella hemolytica. Są to drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze izolowane są z gardła klinicznie zdrowych zwierząt. W przebiegu choroby może dochodzić do wtórnych zakażeń (adenowirus, wirus PI 3, mykoplazmy).…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Ospa kóz (goatpox)

  PrzyczynyOspa kóz jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wywoływaną przez wirus ospy kóz (rodzina Poxviridae). W przypadku pojawienia się ospy w stadzie objawy chorobowe pojawiają się nawet u 90% zwierząt, a śmiertelność waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. Polska…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Niesztowica (contagious ecthyma)

  PrzyczynyNiesztowica jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową kóz, owiec, a jedynie rzadko powodującą zmiany na strzykach krów. Wywołuje ją wirus (rodzina Parapoxviridae). W stadzie kóz zachorowalność dochodzi do 90%. Przy właściwej opiece i leczeniu upadki można ograniczyć do pojedynczych przypadków. Choroba…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Listerioza (listeriosis)

  PrzyczynyChorobę wywołuje powszechnie występująca w środowisku bakteria (Listeria monocytogenes). Częstym źródłem zakażenia jest niewłaściwie przygotowana kiszonka. Listerioza jest chorobą zwierząt domowych i człowieka. W stadach kóz występuje sporadycznie.  Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneListerioza może przebiegać w postaci nerwowej lub…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Leptospiroza (leptospirosis)

  PrzyczynyLeptospiroza jest chorobą zakaźną wszystkich zwierząt domowych i człowieka, wywoływaną przez bakterię (Leptospira interrogans). Nosicielami i siewcami bakterii są najczęściej gryzonie. U kóz choroba występuje rzadko. Spośród zwierząt, które zachorowały 45% pada. Choroba nie była notowana w Polsce u kóz.…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Kolibakterioza (colibacillosis)

  PrzyczynyKolibakterioza jest chorobą występującą u wszystkich gatunków zwierząt i jest wywoływana przez bakterię Escherichia coli. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneNajczęściej choroba występuje u młodych zwierząt i ma szybki przebieg. Zwierzęta mogą padać bez wcześniejszych objawów lub z objawami nerwowymi…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Grzybica (ringworm)

  PrzyczynyGrzybica  skóry jest zaraźliwą chorobą wszystkich zwierząt i człowieka. Wywołują ją różne gatunki grzybów  pasożytniczych (u kóz głównie Trichophyton verrucosum). Rzadko występuje u kóz. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneZmiany  umiejscowione są najczęściej na głowie i grzbiecie ale mogą występować…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Gruźlica rzekoma, serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych, pseudotuberkuloza (caseous lymphadenitis)

  PrzyczynyJest to choroba wywoływaną przez bakterie (Corynebacterium pseudotuberculosis). Choroba występuje  często u owiec oraz kóz. Choroba występuje w Polsce. Objawy kliniczneZarazek wnika najczęściej do organizmu poprzez drobne rany w skórze. Głównym objawem choroby jest powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych, najczęściej przyuszniczych…

 • Choroby zakaźne,  Zdrowie

  Gruźlica (tuberculosis)

  PrzyczynyGruźlica jest zakaźną chorobą zwierząt wywoływaną przez bakterie (Mycobacterium bovis). Gruźlica jest najczęściej diagnozowana w stadach krów mlecznych. Kozy są również wrażliwym na zakażenie, co ma szczególne znaczenie w gospodarstwach utrzymujących także bydło. Posla jest krajem wolnym od gruźlicy. Objawy…