Choroba Schmallenberg

  • Choroba Schmallenberg,  Choroby zakaźne,  Zdrowie

    Choroba Schmallenberg u kóz w Polsce

    Badania serologiczne przeprowadzone w Polsce w dniach 24-30.07.2012 roku po raz pierwszy potwierdziły obecność zakażenia wirusem Schmallenbreg u zwierząt w Polsce. Badania przeprowadzono u kóz w powiatach graniczących z Republiką Federalną Niemiec. Obecność swoistych przeciwciał stwierdzono (ELISA, IDvet Innovative Diagnostics) u 21 kóz…