Choroba Johnego, paratuberkuloza
(Johne's disease, paratuberculosis)

Przyczyny
Choroba Johnego jest przewlekłą chorobą wywoływaną przez bakterie (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis).Występuje ona głównie u bydła, owiec i kóz. W stadzie dotkniętym chorobą zazwyczaj około  40% zwierząt jest zakażonych, a upadki sięgają do 10%.

Choroba występuje u kóz w Polsce.

Objawy kliniczne
Parartuberkuloza jest chorobą przewlekłą, rozwijającą się powoli. Brak jest charakterystycznych objawów choroby. Zwierzęta chudną, apetyt pozostaje zachowany, są apatyczne, osłabione. Biegunka zwykle nie występuje u kóz, a jedynie niekiedy można zauważyć niewielką zmianę konsystencji kału.

Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany anatomopatologiczne są rzadko obserwowane i ograniczają się do końcowego odcinka jelit cienkich (zgrubienie ściany) i okolicznych węzłów chłonnych (powiększone i zserowaciałe). Nasilenie zmian często jest nieproporcjonalne do objawów klinicznych. 

Pomocnicze badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne mogą być jedynie uzupełnieniem badań klinicznych i sekcyjnych. W diagnostyce paratuberkulozy wykorzystuje się testy alergiczne (z joniną), serologiczne  (immunodyfuzja w żelu agarowym, odczyn wiązania dopełniacza, ELISA) oraz badania bakteriologiczne (hodowla zarazka, badanie mikroskopowe kału).

Leczenie
Brak. Zwierzęta chore należy kierować na ubój.

Zapobieganie
Przy zakupie nowych zwierząt należy zwracać uwagę aby pochodziły one ze stad wolnych od paratuberkulozy. Ze względu na powolny rozwój choroby oraz brak dostatecznie czułych i specyficznych testów diagnostycznych trudno jest jednak zapobiegać chorobie.