Ogłoszenia

21.05.2019 
 
Posiadam do sprzedania kozy rasy saaneńskiej. Zwierzęta zostały zakupione w Austrii. Posiadają karty hodowlane. Do sprzedania są również kózki oraz koziołki urodzone w 2018 i 2019 roku. Do sprzedaży przeznaczone są zarówno kozły i kozy rogate, jak i po dekornizacji. W sumie stado liczy ok.:130 sztuk kóz dorosłych, 70 sztuk młodych kózek, 50 koziołków, 4 sztuki dorosłych kozłów.
Zwierzęta pochodzą ze stada wolnego od CAE, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi przez SGGW.
Istnieje możliwość zakupienia całości jak i w mniejszych grupach.

 

tel:  13 4398004 lub 883 765 704