Choroby zakaźne,  Zdrowie

Choroba skokowa, kleszczowe zapalenie mózgu (louping-ill)


Przyczyny
Chorobę wywołuje wirus (flaviwirus), który jest przenoszony przez kleszcze. Mogą na nią chorować kozy, owce, rzadziej bydło, a także człowiek. Choroba występuje w okresach letnich wraz z pojawieniem się kleszczy.Choroba nie była notowana u kóz w Polsce.

Objawy kliniczne
Pierwszym objawem choroby jest nagły wzrost temperatury, a następnie powrót do normalnej. Piątego dnia ma miejsce powtórny wzrost temperatury, któremu towarzyszą tym razem objawy nerwowe. Zwierzęta chore odstają od stada, pojawiają się wyraźne drżenia mięśniowe i  zaburzenia w koordynacji ruchów, najwyraźniej zaznaczone w tylnych kończynach. Zwierzęta poruszają się skokami, mogą występować niedowłady kończyn. Czasami zwierzęta zatrzymują się na przeszkodzie i opierają o nią głowę. Może pojawić się nadwrażliwość na dotyk i hałas. Choroba może zakończyć się samowyleczeniem, czasami jednak prowadzi do zejścia śmiertelnego (nagłego lub po kilku dniach). 

Zmiany anatomopatologiczne
Brak jest wyraźnych zmian anatomopatologicznych.

Pomocnicze badania laboratoryjne
W postawieniu diagnozy pomocne są badania serologiczne (odczyn seroneutralizacji) i próba biologiczna. 

Leczenie
Brak jest skutecznego leczenia.

Zapobieganie
Istnieje możliwość zastosowania szczepień profilaktycznych.