Choroba Schmallenberg,  Choroby zakaźne,  Zdrowie

Choroba Schmallenberg u kóz w Polsce

Badania serologiczne przeprowadzone w Polsce w dniach 24-30.07.2012 roku po raz pierwszy potwierdziły obecność zakażenia wirusem Schmallenbreg u zwierząt w Polsce.

Badania przeprowadzono u kóz w powiatach graniczących z Republiką Federalną Niemiec. Obecność swoistych przeciwciał stwierdzono (ELISA, IDvet Innovative Diagnostics) u 21 kóz – 15  w województwie zachodniopomorskim, (16% zbadanych kóz), 5 w województwie lubuskim (6%) i jednej w województwie dolnośląskim (2%).