Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

Zasady profilaktyki chorób pasożytniczych u kóz

Jarosław Kaba

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone w latach 2003-2004 w populacji kóz objętych oceną użytkowości w Polsce, potwierdziły, że choroby pasożytnicze stanowią jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych u tego gatunku zwierząt (Kaba i in., 2004). W ostatnim czasie daje się zauważyć nowe trendy w parazytologii weterynaryjnej, wynikające miedzy innymi ze zmiany poglądów na układ, jaki tworzą żywiciel i pasożyt (Horwitz i Wilcox, 2005; Niewiadomska i in., 2001) oraz z pojawiających się trudności w leczeniu chorób o etiologii pasożytniczej (Horwitz i Wilcox, 2005; Waller, 1997; 1999). Problemy te dotyczą również zwierząt w Polsce (Wędrychowicz, 1996) i będą zmuszały do zmiany podejścia, zarówno lekarzy weterynarii jak i hodowców, do zagadnień profilaktyki i leczenia chorób pasożytniczych u kóz. …