Choroby pasożytnicze,  Zdrowie

Kokcydioza u kóz

Jarosław Kaba1, Maciej Klockiewicz2, Barbara Osińska3
z Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii1

Katedry Nauk Klinicznych, Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych2

Katedry Nauk Przedklinicznych oraz Zakładu Patologii3

Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie


Kokcydioza jest często występującą u kóz na całym świecie inwazją przewodu pokarmowego. Zwykle stanowi poważny problem kliniczny w dużych stadach, ale może również być przyczyną znacznych strat w niewielkich hodowlach. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce potwierdziły obecność kokcydiów w ponad 53% stad kóz będących pod oceną użytkowości …