Chów i hodowla,  Żywienie kóz

Wybrane aspekty żywienia kóz

Józef Krzyżewski, Emilia Bagnicka, Bożena Pyzel.

Zasady żywienia kóz wysoko mlecznych
• Bilansować dawki w oparciu o normy żywienia i tabele wartości pokarmowej pasz – „IZ PIB – INRA, Normy Żywienia przeżuwaczy” Kraków 2009
• Stosować wysokiej jakości pasze objętościowe
• Starannie bilansować diety pod względem białka i energii
• Uzupełniać składniki mineralne i witaminy
• Stosować fazowe żywienie kóz w poszczególnych stadiach laktacji
• Wprowadzać system żywienia TMR