Chów i hodowla,  Żywienie kóz

Żywienie i odchów koźląt.

Na odchów koźląt powinniśmy spojrzeć zdecydowanie wcześniej niż od momentu ich narodzenia. Przyjście na świat, i to jak rozpocznie się odchów „programowane” jest już w okresie płodowym. Nieprawidłowa masa urodzeniowa czy też kondycja noworodka uzależniona jest w dużej mierze od postępowania z ciężarną kozą. Dlatego ważne jest żywienie kóz w czasie ciąży, a w szczególności w ostatnim jej okresie. Wtedy to znacząco przyrasta masa płodów, a w ostatnich tygodniach rozpoczyna się tworzyć siara w wymieniu kozy.