Choroby zakaźne,  Zdrowie

Gruźlica (tuberculosis)

Przyczyny
Gruźlica jest zakaźną chorobą zwierząt wywoływaną przez bakterie (Mycobacterium bovis). Gruźlica jest najczęściej diagnozowana w stadach krów mlecznych. Kozy są również wrażliwym na zakażenie, co ma szczególne znaczenie w gospodarstwach utrzymujących także bydło.

Posla jest krajem wolnym od gruźlicy.

Objawy kliniczne
Choroba ma przebieg przewlekły. Często, szczególnie u  zwierząt dorosłych, brak jest wyraźnych objawów klinicznych. Gruźlica atakuje u kóz głównie płuca. Pojawia się kaszel i inne objawy ze strony układu oddechowego. Może towarzyszyć temu biegunka. 

Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany anatomopatologiczne są charakterystyczne. Typowe guzki gruźlicze wstępują najczęściej w płucach i przynależnych węzłach chłonnych. Rzadziej można je znaleźć także w innych narządach i lokalnych węzłach. W jelitach obserwuje się owrzodzenia.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Podstawowym badaniem pomocniczym w diagnostyce i zwalczaniu gruźlicy jest tuberkulinizacja pojedyncza z zastosowaniem tuberkuliny bydlęcej. Do potwierdzenia diagnozy wykonuje się badania mikrobiologiczne oraz anatomo- i histopatologiczne.

Leczenie
Leczenia nie stosuje się. Zwierzęta reagujące dodatnio na tuberkulinę kieruje się na ubój.

Zapobieganie
Zapobieganie polega na przeprowadzaniu okresowej tuberkulinizacji oraz przestrzeganiu rygorów sanitarno-weterynaryjnych przy wprowadzaniu nowych zwierząt do stada.