Choroby zakaźne,  Zdrowie

Grzybica (ringworm)


Przyczyny
Grzybica  skóry jest zaraźliwą chorobą wszystkich zwierząt i człowieka. Wywołują ją różne gatunki grzybów  pasożytniczych (u kóz głównie Trichophyton verrucosum). Rzadko występuje u kóz.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Zmiany  umiejscowione są najczęściej na głowie i grzbiecie ale mogą występować także w innych okolicach. Mają one charakterystyczny, okrągły kształt. Proces chorobowy obejmuje zarówno skórę jak i włosy. Powstają wyłysienia, a skórę pokrywa wyniesiony nad powierzchnię strup. Nie występuje swędzenie. 

Zmiany anatomopatologiczne
Na skórze obserwuje się charakterystyczne zmiany.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Rozpoznanie postawione na podstawie objawów klinicznych można potwierdzić badaniem mikrobiologicznym (mikroskopowe, fluorescencja).

Leczenie
Leczenie grzybicy polega na dokładnym oczyszczeniu zmienionych miejsc i lokalnym stosowaniu środków dezynfekujących lub przeciwgrzybiczych. Chore zwierzęta należy odizolować od stada.  Zapobieganie
W zapobieganiu dużą rolę odgrywa zapewnienie zwierzętom właściwych warunków zoohigienicznych oraz pełnowartościowego żywienia. Należy zwracać uwagę na właściwą dezynfekcję pomieszczeń i narzędzi używanych do pielęgnacji zwierząt. Zakupione zwierzęta powinny być poddane kwarantannie przed dołączeniem do stadem. Można stosować szczepienia ochronne.