Choroby zakaźne,  Zdrowie

Kolibakterioza (colibacillosis)


Przyczyny
Kolibakterioza jest chorobą występującą u wszystkich gatunków zwierząt i jest wywoływana przez bakterię Escherichia coli.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Najczęściej choroba występuje u młodych zwierząt i ma szybki przebieg. Zwierzęta mogą padać bez wcześniejszych objawów lub z objawami nerwowymi (drgawki, niedowłady), rzadziej pojawia się biegunka. Choroba może przebiegać także w formie chronicznej manifestującej się zapaleniem stawów.

Zmiany anatomopatologiczne
Zależnie od przebiegu choroby zmiany mogą być niezauważalne, przybierać postać zapalenia opon mózgowych, nieżytowego zapalenia jelit lub zapalenia stawów.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Badanie mikrobiologiczne (izolacja zarazka z narządów wewnętrznych) jest podstawą do potwierdzenia diagnozy.

Leczenie
Leczenie polega na podawaniu środków przeciwbakteryjnych oraz na niedopuszczeniu do odwodnienia.

Zapobieganie
Zapobieganie polega się na właściwym żywieniu zwierząt i zapewnieniu właściwych warunków zoohigienicznych. Duże znaczenie ma właściwa opieka nad nowonarodzonymi koźlętami, a szczególnie dopilnowanie pobrania przez nie siary.