Choroby zakaźne,  Zdrowie

Leptospiroza (leptospirosis)

Przyczyny
Leptospiroza jest chorobą zakaźną wszystkich zwierząt domowych i człowieka, wywoływaną przez bakterię (Leptospira interrogans). Nosicielami i siewcami bakterii są najczęściej gryzonie. U kóz choroba występuje rzadko. Spośród zwierząt, które zachorowały 45% pada.

Choroba nie była notowana w Polsce u kóz.

Objawy kliniczne
Objawami leptospirozy są drżenia mięśniowe, duszność, bladość błon śluzowych, żółtaczka, krwiomocz. Czasami jedynym objawem są poronienia.  Zwierzęta chudną, może dojść do spadku mleczności, a nawet do zaprzestania laktacji.

Zmiany anatomopatologiczne
Sekcyjnie stwierdza się anemię, żółtaczkę, krwiomocz, zapalenie nerek oraz liczne wybroczyny. 

Pomocnicze badania laboratoryjne
Rozpoznanie leptospirozy jest trudne, niezbędne są badania serologiczne (aglutynacja) i bakteriologiczne (izolacja zarazka).

Leczenie
Należy szybko podjąć leczenie antybiotykami.

Zapobieganie
Regularnie należy przeprowadzać deratyzację. Istnieje możliwość stosowania szczepień ochronnych.