Choroby zakaźne,  Zdrowie

Nowotwór kości sitowej (enzootic nasal tumor, enzootic nasal adenocarcinoma)

Przyczyny
Chorobę wywołuje retrowirus. Zapadają na nią owce i kozy.

Choroba nie była notowana w Polsce u kóz.

Objawy kliniczne
U chorych zwierząt obserwuje się duszność wdechową, charczący oddech. Czasami występuje niewielki surowiczo – śluzowy wypływ z nosa. 
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany nowotworowe lokalizują się jednostronnie lub obustronnie w części węchowej błony śluzowej pokrywającej małżowiny nosowe i błędnik sitowy. Guz wrasta do kanału nosowego i zatok czołowej i szczękowej. Kości trzewioczaszki ulegają zcieńczeniu..

Pomocnicze badania laboratoryjne
Brak jest testów diagnostycznych mogących potwierdzić przyżyciowo zakażenie. Podstawą do rozpoznania są objawy kliniczne poparte badaniami histopatologicznymi.

Leczenie
Brak leczenia. Zwierzęta chore kieruje się na ubój.Zapobieganie
Zwierzęta wprowadzane do stada powinny pochodzić ze stad wolnych od choroby.