Choroby zakaźne,  Zdrowie

Salmoneloza (salmonellosis)

Przyczyny choroby
Salmoneloza jest chorobą występującą u wszystkich zwierząt i człowieka. Jest to choroba wywoływana przez bakterie (u kóz głównie Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Salmonella anatum), ale bardzo duży wpływ na pojawienie się choroby mają czynniki predysponujące (wiek, stan zdrowia, odporność) i środowiskowe (żywienie,warunki zoohigieniczne, transport, stres). Salmoneloza u kóz jest obserwowana stosunkowo rzadko.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy choroby
U nowonarodzonych koźląt choroba może przebiegać bardzo szybko. Obserwuje się podwyższenie temperatury i apatia. Mogą pojawiać się objawy nerwowe: zaburzenia koordynacji ruchowej, zez. U zwierząt starszych choroba manifestuje się objawami ze strony układu pokarmowego. Pojawia się ostra biegunka, której towarzyszą utrata apetytu i podwyższona temperatura.

Zmiany anatomopatologiczne
W przypadku ostrego przebiegu choroby zmiany ograniczają się do występowania wybroczyn pod  błonami surowiczymi i śluzowymi. W przewodzie pokarmowym obserwuje się nieżytowe zapalenie głównie jelit cienkich i grubych. Okoliczne węzły chłonne ulegają powiększeniu. 

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnoza na podstawie objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych jest trudna. Rozpoznanie umożliwiają badania bakteriologiczne pobranych narządów wewnętrznych (izolacja zarazka).

Leczenie
Ważne jest szybkie rozpoczęcie leczenia. W terapii salmonelozy stosuje się antybiotyki  (wybór dobrze jest oprzeć na wynikach antybiogramu) oraz intensywne parenteralne podawanie płynów.Zapobieganie
Należy zapobiegać zawleczeniu salmonelozy  wraz z nowymi zwierzętami – nosicielami oraz wraz z paszę o niewłaściwej jakości higienicznej. Zwierzętom należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe oraz żywienie. Istnieje możliwość stosowania szczepień.