Choroby zakaźne,  Zdrowie

Wibrioza (genital campylobacteriosis, vibriosis)

Przyczyny
Wibrioza jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie (Campylobacter  fetus subsp fetus i Campylobacter jejuni).

Choroba nie była notowana w Poslce u kóz.

Objawy kliniczne
Choroba prowadzi do poronień w dwu ostatnich miesiącach ciąży lub też porodów bardzo słabych koźląt. Zwykle poronienie nie jest poprzedzone innymi objawami, jedynie niekiedy jest zauważalny wypływ z dróg rodnych. Po poronieniu zwierzęta wracaja w pełni do zdrowia i są zdolne do rozrodu.

Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany anatomopatologiczne nie są wyraźne. W wątrobie poronionych płodów można zaobserwować ogniska martwicze, a w  jamach ciała  płyn z domieszką krwi.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Potwierdzeniem diagnozy powinny być badania bakteriologiczne (izolacja zarazka).

Leczenie
Zwierzęta, które poroniły powinny być izolowane, kojce wydezynfekowane, błony płodowe usunięte. Należy ściśle przestrzegać zasad sanitarno-weterynaryjnych, a chorym zwierzętom podać antybiotyki.Zapobieganie
Zapobieganie polega na niedopuszczeniu do zawleczenia choroby do stada wraz z zakupionymi zwierzętami. Istnieje możliwość stosowania szczepień ochronnych.