Choroby zakaźne,  Zdrowie

Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz (caprine arthritis encephalitis)

Przyczyny
Chorobę wywołuje retrowirus. W krajach, w których choroba występuje wirus jest wykrywany u dużego odsetka kóz (25%, a nawet do 80%). Kliniczną postać choroby obserwuje się dużo rzadziej.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Choroba prowadzi u dorosłych osobników do przewlekłego zapalenia stawów. Proces chorobowy może rozpocząć się nagle. Zwykle obejmuje jeden lub oba stawy nadgarstkowe. Zwierzęta chudną, pokrywa włosowa traci połysk. Kozy  niechętnie się poruszają, nie wstają, co może prowadzić do odleżyn. Choroba przebiega powoli, rozwija się w ciągu miesięcy. Innymi objawami występującymi w przebiegu choroby mogą być zmiany w wymieniu oraz przewlekłe, śródmiąższowe zapalenie płuc. Zapalenie mózgu obserwuje się głównie u koźląt w wieku od 2 do 4 miesięcy. Prowadzi ono zwykle do jednostronnego lub obustronnego porażenia zadu. Objawy nerwowe u dorosłych zwierząt są rzadko obserwowane.

Zmiany anatomopatologiczne
Sekcyjnie zmiany zapalne obserwuje się we wszystkich  stawach. Lokalne węzły chłonne ulegają powiększeniu. Zazwyczaj towarzyszy tym zmianom śródmiąższowe zapaleni płuc. Zmiany w układzie nerwowym obejmują głównie substancję białą rdzenia kręgowego,  rzadziej móżdżku i pnia mózgu. Również w tych przypadkach obserwuje się czasami zapalenie płuc.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnoza powinna być potwierdzona badaniami serologicznymi (immunodyfuzja w żelu agarozowym, ELISA) oraz wirusologicznymi (izolacja wirusa).

Leczenie
Zwierząt chorych nie leczy się.

Zapobieganie
Import kóz może być dokonywany jedynie z krajów w których w ostatnich 5 latach nie stwierdzono wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz. Brak jest możliwości stosowania szczepień profilaktycznych.

Strony: 1 2 3 4