Choroby zakaźne,  Zdrowie

Wścieklizna (rabies)


Przyczyny
Wścieklizna jest ostrą chorobą wirusową (wywoływaną przez rhabdowirus) zwierząt domowych,  dzikich oraz człowieka. Zarażenie następuje w wyniku ukąszenia przez chore zwierzę. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Choroba jest następstwem pokąsania, najczęściej przez zwierzęta dzikie. Wścieklizna u kóz manifestuje się agresją. Zwierzęta są nadmiernie czujne, pobudzone, reagują nienaturalnie żywo na hałas. Czasami atakują inne osobniki w stadzie lub też szarżują na przeszkody. Często beczą. Mogą pojawiać się również niedowłady, zwłaszcza tylnych partii ciała, porażenie ogona i odbytu. Może występować intensywne ślinienie się.

Zmiany anatomopatologiczne
Od zwierząt u których istnieje podejrzenie, że padły z powodu wścieklizny należy pobrać materiał do badania (całą głowę) i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. 

Pomocnicze badania laboratoryjne
Pośmiertne badania laboratoryjne (imunofluorescencja) są podstawą do potwierdzenia diagnozy.

Leczenie
Zwierząt podejrzanych o wściekliznę nie leczy się. Nie wolno ich również dobijać, a poddaje się je obserwacji. 

Zapobieganie
Można stosować szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie.