Choroby zakaźne,  Zdrowie

Zakaźna bezmleczność kóz i owiec (contagious agalactia of goats and sheep)


Przyczyny
Chorobę wywołuje mykoplazma (Mycoplasma agalactiae). W stadzie zachorowalność może być wysoka, spośród zwierząt, które zachorowały 10-30% pada.

Choroba nie była notowana w Polsce u kóz.

Objawy kliniczne
Choroba pojawia się nagle, zwykle wkrótce po porodzie. U młodych zwierząt przebiega ciężej. Manifestuje się zapaleniem spojówki i rogówki oraz bolesnym zapaleniem stawów. U samic obserwuje się zapalenie gruczołu mlecznego. Wymię jest twarde i gorące, laktacja zostaje przerwana. Proces obejmuje jedną lub obie połowy wymienia i może prowadzić do jego zaniku. Często występują poronienia. Choroba ma długotrwały przebieg, może trwać nawet do kilku miesięcy. 

Zmiany anatomopatologiczne
Sekcyjnie stwierdza się zmiany zapalne o różnym nasileniu w stawach i gruczole mlecznym.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnozę można potwierdzić badaniami mikrobiologicznymi (izolacja i hodowla zarazka) oraz serologicznymi (odczyn wiązania dopełniacza, ELISA).

Leczenie
Leczenie należy rozpoczynać niezwłocznie. Zwierzętom chorym podaje się antybiotyki.

Zapobieganie
Poprawa warunków zoohigienicznych ma dużą rolę w zapobieganiu chorobie. Istnieje możliwość stosowania szczepień profilaktycznych.