Choroby zakaźne,  Zdrowie

Zapalenie wymienia

Czy liczba komórek somatycznych w mleku kóz jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu zdrowotnego wymienia?

Emilia Bagnicka 1, Nina Strzałkowska 1, Artur Jóźwik 1, Jarosław Kaba 2, Józef Krzyżewski 1

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, 05-552 Wólka Kosowska

2 Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159 c, 02-776 Warszawa

Strony: 1 2 3