Choroby zakaźne,  Zdrowie

Zapalenie wymienia

Gronkowcowe zapalenie wymienia u kóz

Marcin Mickiewicz1, Jarosław Kaba1, Michał Czopowicz1, Małgorzata Sobczak-Filipiak2, Magdalena Rzewuska3, Emilia Bagnicka4

z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej1, Zakładu Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej2, Zakładu Mikrobiologii Katedry Nauk Przedklinicznych3 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 4

Gronkowcowe zapalenie wymienia u kóz przebiega inaczej niż u bydła. Postać klinicznie jawna choroby ma ostry, ciężki przebieg, często prowadząc do zej­ścia śmiertelnego. W Polsce choroba ta, choć występuje sporadycznie u kóz, sta­nowi ważny problem kliniczny (1).

Strony: 1 2 3