Choroby zakaźne,  Zdrowie

Bruceloza (brucellosis)

Przyczyny
Bruceloza jest chorobą zakaźną i zaraźliwą atakującą wiele gatunków zwierząt domowych i człowieka. Jest to choroba bakteryjna (u kóz wywoływana przez  Brucella melitensis).

Polska jest krajem wolnym od brucelozy.

Objawy kliniczne
Głównym objawem brucelozy są poronienia, najczęściej mające miejsce w późnym okresie ciąży. Inne objawy to zapalenie wymienia, zapalenie jąder, zapalenia stawów, zapalenie oskrzeli, a także objawy ogólne takie jak: depresja, chudnięcie, biegunka.    

Zmiany anatomopatologiczne
Najczęściej brak jest uchwytnych zmian anatomopatologicznych.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Podstawowymi badaniami laboratoryjnymi  stosowanymi w diagnostyce i zwalczaniu brucelozy kóz są badania serologiczne (do wykrywania zakażeń Brucella melitensis stosuje się głównie odczyn wiązania dopełniacza, a zakażeń Brucella aburtus odczyn wiązania dopełniacza i odczyn aglutynacji). Potwierdzeniem diagnozy jest izolacja zarazka z tkanek poronionego płodu, błony śluzowej macicy lub mleka.

Leczenie
Bruceloza jest chorobą zwalczana z urzędu. Leczenia nie podejmuje się. Zwierzęta zakażone są kierowane na ubój.Zapobieganie
Zapobieganie brucelozie kóz polega głownie na niedopuszczeniu do zawleczenia choroby z zewnątrz. Należy zwracać uwagę na pochodzenie i właściwą dokumentację weterynaryjną przy zakupie nowych zwierząt, a szczególnie przy imporcie. W przypadku zaistnienia poronień w stadzie płody należy poddać badaniom mikrobiologicznym, a zwierzęta przebadać serologicznie. Należy przestrzegać zasad higieny w czasie porodu.