Konferencje

KONFERENCJA 2.12.2017 KONFERENCJA 2.12.2017

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji

„Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom”

Konferencja odbędzie się 2.12.2017 roku w budynku głównym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (bud. 24, aula główna) na terenie Kampusu SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska.

Organizatorzy Konferencji: 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Trouw Nutrition Polska

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Patronat: 

International Goat Association

COST CA 16230, Combatting anthelmintic resistance in ruminants, COMBAR

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji

10.15 – 11.00 Okres mleczny w odchowie koźląt, znaczenie dobrej jakości preparatu mlekozastępczego –  Wim Twisk, Trouw Nutrition Sloten, Holandia

11.00 – 11.45 Organizacja żywienia w stadach kóz mlecznych – Jose Maria Bello Dronda, Nanta, Hiszpania

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa

12.30 – 13.15 Zastosowanie probiotyków w celu zwiększenia efektywności pobrania pasz i poprawy  opłacalności produkcji w stadach kóz mlecznych – praktyczne element zarządzania – dr Pierre Pichon, Lallemand Animal Nutrition, Francja

13.15 – 13.45 Ważne aspekty w żywieniu mineralnym kóz – prof. dr hab. Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

13.45 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa. Obiad

15.00 – 15.30 Zasady odrobaczania kóz – dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

15.30 – 15.45 Czy warto badać parazytologicznie kozy? – lek. wet. Marcin Mickiewicz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

15.45 – 16.00 Zastosowanie fitoncydów w żywieniu kóz mlecznych – dr inż. Krzysztof Białoń, Adi Feed

16.00 – 16.30 Znaczenie żywienia w profilaktyce chorób kóz – Mariusz Dobies, Trouw Nutrition Polska

16.30 – 16.45 Dyskusja

16.45              Zakończenie

dodatkowe informacje: mariusz.dobies@trouwnutrition.com , +48  516 150 871

Uczestników konferencji zapraszamy do rejestrowania się na stronie:

www.konferencjatrouw.pl