Konferencje

Sympozjum 4.10.2003. System identyfikacji zwierząt w hodowli i ochronie zdrowia kóz

Zakład Chorób Zakaźnych i Epidemiologii
Katedry Nauk Klinicznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW


Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu


Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW


Sekcja Epizootiologiczna
ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


oraz


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

były organizatorem sympozjum

System identyfikacji zwierząt w hodowli i ochronie zdrowia kóz

4 października 2003 roku


w Auli Kliniki Małych Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa

Tematyka sympozjum obejmuje problematykę hodowlaną (propozycja indeksu selekcyjnego dla kóz mlecznych w Polsce, żywienie kóz, stan hodowli kóz w Polsce) oraz dotyczącą zdrowia kóz (wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych, choroby oczu).


Początek sympozjum o godz. 9.00.
Koszt uczestnictwa 50,00 płatne przelewem na konto ZG PTNW
nr 81 116022020000000055156747 z dopiskiem „kozy”.

 

Wszelkich informacji udzielają:
dr Jarosław Kaba
tel. 0-22-8439061 wew. 11977,
e-mail: kaba@alpha.sggw.waw.pl
oraz
lek. wet. Artur Dobrzyński
tel. 0-22-8439061 wew. 11976,
e-mail: dobrzynski@alpha.sggw.waw.pl

Sympozjum zorganizowano dzięki wsparciu firm:

Agro-Technik Bukowiec Sp. z o.o.
Bayer Sp. z o.o. Dział Weterynarii
Centrowet Olsztyn Sp. z o.o.
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o.o.
Heel Polska Sp. z o.o.
Krka Polska Sp. z o.o
Naturan Sp. z o.o.
Novartis Poland Sp. z o.o.
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Polfa Tarchomin S.A.
ScanVet Poland Sp. z o.o.
WestfaliaSurge
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Tadeusz Frymus, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11927, e-mail: frymus@alpha.sggw.waw.pl

wiceprzewodniczący:

doc. dr hab. Zofia Ryniewicz, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

skarbnik:

dr Jarosław Kaba, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11977, e-mail: kaba@alpha.sggw.waw.pl

sekretarze:

dr Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
tel. (22) 756 17 11, e-mail: ebagnicka@yahoo.com

lek. wet. Artur Dobrzyński, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11976, e-mail: dobrzynski@alpha.sggw.waw.pl

członkowie:

lek. wet. Agnieszka Michalska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11977, e-mail: michalska@alpha.sggw.waw.pl

lek. wet. Mariusz Nowicki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11977, e-mail: nowicki@alpha.sggw.waw.pl

lek. wet. Lucjan Witkowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
tel. (22) 843 90 61 wew. 11977, e-mail: witkowski@alpha.sggw.waw.pl

Program sympozjum

9.00Rejestracja uczestników
  
10.00Otwarcie sympozjum
prof. dr hab. Tadeusz Frymus, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa
dr inż. Hieronim Czerwieniec, Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, ARiMR
  
10.15System identyfikacji kóz
lek. wet. Tadusz Bagan, Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, ARiMR
  
10.30Zakaźne zapalenie rogówki i spojówek
lek. wet. Dominika Chruściel, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze
  
10.45Występowanie i szerzenie się serowaciejącego zapalenia węzłów chłonnych u kóz w Polsce
lek. wet. Mariusz Nowicki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
  
11.00Diagnostyka mikrobiologiczna serowaciejącego zapalenia węzłów chłonnych
dr Magdalena Rzewuska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
  
11.15Występowanie i szerzenie się wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz w Polsce
dr Jarosław Kaba, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
  
11.30Przerwa na kawę
  
11.45Objawy nerwowe w przebiegu wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz
dr Aleksandra Platt-Samoraj, dr Marcin Michalski,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M
  
12.00Obraz anatomopatologiczny i histopatologiczny nerwowej formy wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz
dr Małgorzata Sobczak-Filipiak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa
  
12.15Próba uwalniania stada od wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz
doc. dr hab. Zofia Ryniewicz, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  
12.30Uwalnianie stada od wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz oraz krajowy program zwalczania
prof. dr hab. Martin Ganter, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze
  
13.30Zwalczanie wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz w Polsce – dyskusja okrągłego stołu
moderator:prof. dr hab. Tadeusz Frymus, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
  
14.00Przerwa obiadowa
  
15.30Stan pogłowia i znaczenie hodowlane kóz
prof. dr hab. Roman Niżnikowski, mgr. inż. Ewa Strzelecka, mgr. inż. Dominik Popielarczyk, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  
15.45Wybrane aspekty żywienia kóz w powiązaniu z jakością mleka
prof. dr hab. Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  
16.00Czynniki wpływające na jakość mleka koziego bezpośrednio po udoju i w trakcie jego przechowywania
dr Nina Strzałkowska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  
16.15Techniki sterowania rozrodem kóz – mleko przez cały rok
dr Małgorzata Kunowska, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  
16.30Propozycja indeksu selekcyjnego dla kóz mlecznych
dr Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  
16.45Dyskusja
  
17.30Zakończenie sympozjum
prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW