Strona główna

Niniejszy serwis internetowy jest przeznaczony dla lekarzy weterynarii oraz hodowców zainteresowanych chowem, hodowlą i szeroko pojętą tematyką zdrowia kóz. Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte są przydatne i mogą być wykorzystane w codziennej pracy.

Wiele informacji na temat chowu, hodowli i ochrony zdrowia kóz znajdziecie Państwo w podręczniku: 

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonych przez Samodzielną Pracownię Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie badań naukowych istnieje możliwość przeprowadzenia badań parazytologicznych kóz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Marcinem Mickiewiczem (marcin_mickiewicz@sggw.edu.pl).


Serwis redagują:

prof. dr hab. Jarosław Kaba, Dip.ECSRHM

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Instytut Genetyki Zwierzat PAN w Jstrzębcu

dr hab. Michał Czopowicz, Dip.ECSRHM

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 

dr Marcin Mickiewicz

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

© Jarosław Kaba, Emilia Bagnicka, Michał Czopowicz, Marcin Mickiewicz

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą autorów.

ADMIN