Witamy

Niniejszy serwis internetowy jest przeznaczony dla lekarzy weterynarii oraz hodowców zainteresowanych chowem, hodowlą i szeroko pojętą tematyką zdrowia kóz. Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte są przydatne i mogą być wykorzystane w codziennej pracy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu.


Serwis redagują:

 

dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW, Dip.ECSRHM

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie


prof. dr hab. Emilia Bagnicka
Instytut Genetyki Zwierzat PAN w Jstrzębcu

 

dr Michał Czopowicz, Dip.ECSRHM

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonych przez Samodzielną Pracownię Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie badań naukowych istnieje możliwość przeprowadzenia badań parazytologicznych kóz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (jaroslaw_kaba@sggw.pl).

 

W roku 2017 planujemy badania kóz w kierunku wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i w zachodniej części województwa małopolskiego. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań w ich stadach prosimy o kontakt (jaroslaw_kaba@sggw.pl).

 

 

 

 

 

Wiele informacji na temat chowu, hodowli i ochrony zdrowia kóz znajdziecie Państwo w podręczniku: 

 

 Hodowla, chów i użytkowanie kóz 

 

 

 

 

 

© Jarosław Kaba, Emilia Bagnicka, Michał Czopowicz

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane jedynie za zgoda autorów.