Choroba Auyeszkyego (pseudorabies, Auyeszky's disease)

Przyczyny
Choroba Aujeszkyego jest zakaźną chorobą wywoływaną przez wirus (herpes). Atakuje ona głównie świnie ale także inne zwierzęta, w tym kozy. Choroba ma szybki przebieg i prowadzi do śmierci.

Choroba nie była notowana u kóz w Polsce.

Objawy klimiczne
Choroba manifestuje się głównie objawami nerwowymi, oraz występowaniem świądu. Zwierzęta są niespokojne, często pokładają się i wstają, beczą. Pojawia się intensywne pocenie, temperatura wewnętrzna wzrasta. Choroba kończy się porażeniem mięśni i śmiercią. Świąd jest charakterystycznym objawem w przebiegu choroby, ale u kóz nie zawsze występuje. Zwierzęta liżą, czasami gryzą swędzące miejsca co prowadzi do wyłysień.

Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany anatomopatologiczne nie zawsze są zauważalne. W przypadku występowania świądu obserwuje się ograniczone wyłysienia w różnych okolicach ciała. W płucach dochodzi do obrzęku i wybroczyn. Wybroczyny obserwuje się także pod wsierdziem, a w worku osierdziowym zbiera się płyn.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnozę można potwierdzić serologicznie (seroneutralizacja, ELISA).

Leczenie
Leczenia brak. Zwierzęta chore należy kierować na ubój.

Zapobieganie
Należy unikać kontaktu kóz z trzodą chlewną, a szczególnie lokalizacji koziarni w pobliżu chlewni. Istnieje możliwość zastosowania szczepień ochronnych.