Choroba bornaska (Borna disease)


Przyczyny
Choroba bornaska jest  wirusową chorobą koni, owiec, a bardzo rzadko atakuje kozy.

Choroba nie była notowana u kóz w Polsce.

Objawy kliniczne
Objawami choroby bornaskiej są umiarkowany wzrost temperatury, porażenie gardła, drżenia mięśniowe, zaburzenia czucia. Obserwuje się również zaburzenia ruchowe, apatię, senność. Śmierć następuje w czasie do trzech tygodni od zaobserwowania pierwszych objawów.  

Zmiany anatomopatologiczne
Brak jest zmian sekcyjnych. Histopatologicznie stwierdza się wirusowe zapalenie mózgu.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Potwierdzenim diagnozy mogą być badania serologiczne (odczyn wiązania dopełniacza, immunofluorescencja) lub badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie
Brak leczenia.

Zapobieganie
Należy kupować zwierzęta jedynie ze stad wolnych od choroby bornaskiej.