Choroba Schmallenberg u kóz w Polsce

Badania serologiczne przeprowadzone w Polsce w dniach 24-30.07.2012 roku po raz pierwszy potwierdziły obecnośc zakażenia wirusem Schmallenbreg u zwierzat w Polsce.

Badania przeprowadzono u kóz w powiatach graniczących z Republiką Federalną Niemiec. Obecnośc swoistych przeciuwciał stwierdzono (ELISA, IDvet Innovative Diagnostics) u 21 kóz - 15  w województwie zachodnipomorskim, (16% zbadanych kóz), 5 w województwie lubuskim (6%) i jednej w województwie dolnośląskim (2%).