Choroby zakaźne

Nawet wśród hodowców kóz można zetknąć się z poglądami, że kozy to zwierzęta bardzo odporne, które rzadko chorują. Niestety okazuje się, że nie zawsze jest to prawda. W przypadku chorób przewlekłych często przez długi czas brak jest ewidentnych objawów klinicznych. Właściciel nie zdaje sobie sprawy, że choroba jest obecna w jego stadzie i powoli ale stale szerzy się. W momencie, kiedy objawy choroby stają się ewidentne jej zwalczenie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
Taką chorobą jest właśnie wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz. Chorobę często spotykaną w dużych stadach kóz w Polsce jest także serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych.
O tych i innych chorobach informujemy na naszych stronach.