Strona główna

Nowa książka – album  The World of Sheep and Goats – informacje w menu górnym pod logo. Niniejszy serwis internetowy jest przeznaczony dla lekarzy weterynarii oraz hodowców zainteresowanych chowem, hodowlą i szeroko pojętą tematyką zdrowia kóz. Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte są przydatne i mogą być wykorzystane w codziennej pracy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Serwis redagują: prof. dr hab. Jarosław Kaba, Dip.ECSRHM Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie prof. dr hab. Emilia BagnickaInstytut Genetyki Zwierzat PAN w Jstrzębcu dr hab. Michał Czopowicz, Dip.ECSRHM Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie  Szanowni Państwo! W ramach prowadzonych przez Samodzielną Pracownię Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie badań naukowych istnieje możliwość przeprowadzenia badań parazytologicznych kóz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Marcinem Mickiewiczem (marcin_mickiewicz@sggw.pl). Wiele informacji na temat chowu, hodowli i ochrony zdrowia kóz znajdziecie Państwo w podręczniku:  © Jarosław Kaba, Emilia Bagnicka, Michał Czopowicz Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą autorów. ADMIN