Enterotoksemia
(choroba miękkiej nerki, enterotoxaemia, pulpy kidney disease)

 


Przyczyny
Enterotoksemia jest ostrą chorobą wywoływaną przez toksyny bakteryjne (Clostridium perfringens typ D). Choroba najczęściej dotyczy  zwierząt utrzymywanych w dobrych warunkach  i dobrze żywionych. W stadzie zachorowania dochodzą do 10%, ale śmiertelność jest bardzo wysoka.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
U młodych zwierząt choroba przebiega bardzo szybko, zwierzęta padają nagle lub w ciągu kilku godzin. Objawy mogą ograniczyć się do utraty apetytu, objawów nerwowych, podniecenia lub apatii. W przypadku gdy choroba ma dłuższy przebieg, towarzyszy  jej biegunka, ślinotok,  zaburzenia koordynacji ruchów, anemia, występowanie cukru w moczu.  Enteretoksemia u kóz może mieć postać chroniczną.   

Zmiany anatomopatologiczne
U zwierząt, które padły nagle nie obserwuje się zmian, a jedynie czasami jelita wypełnione są gazem. W przypadkach gdy choroba trwała dłużej stwierdza się znaczna ilość, klarownego płynu w worku osierdziowym, liczne wybroczyny pod  błonami surowiczymi, a w księgach i jelitach cienkich krwotoczne zapalenie. Nerki przyjmują miękką konsystencję. 

Pomocnicze badania laboratoryjne
Objawy kliniczne i przebieg choroby i zmiany anatomopatologiczne pozwalają na postawienie diagnozy.  Potwierdzeniem może być próba biologiczna.

Leczenie
Leczenie polega na podawaniu zwierzętom chorym surowicy oraz sulfonamidów i antybiotyków.

Zapobieganie
Zapobieganie polega na właściwym żywieniu i unikaniu przekarmiania zwierząt oraz na stosowaniu szczepień profilaktycznych.