Enzootyczne ronienie (enzootic abortion)

 


Przyczyny
Chorobę wywołuje chlamydia (Chlamydophila abortus). Jest to zakaźna choroba występująca u kóz i owiec. W stadzie, zależnie od odporności zwierząt, może na nią zapadać od 1% do nawet 50% zwierząt.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Jedynymi objawami choroby są poronienia, najczęściej w ostatnim miesiącu ciąży lub porody słabych oraz martwych koźląt. Zwierzęta powracają same do zdrowia i w następnym roku porody odbywają się normalnie.
U nowonarodzonych jagniąt i koźląt zakażonych śródmacicznie lub zaraz po urodzeniu może wystąpić zapalenie płuc. Zazwyczaj brak jest kaszlu.

Zmiany anatomopatologiczne
Zależnie od wieku poronionego płodu zmiany są różnie nasilone. Najłatwiej można je zaobserwować u poronionych płodów w okresie od 1/3 ciąży do kilku dni przed porodem. Występują wtedy wybroczyny w tkance podskórnej, ogniska martwicze w wątrobie. Błony płodowe są pokryte wysiękiem, kotyledony ulegają martwicy.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Objawy kliniczne i anatomopatologiczne są zazwyczaj wystarczającą podstawą do postawienia diagnozy. Pomocne może być badanie mikroskopowe.

Leczenie
Leczyć należy  całe stado podając antybiotyki. Zwierzęta chore powinny być odizolowane, poronione płody i błony płodowe należy starannie usuwać, a następnie przeprowadzić dezynfekcję.

Zapobieganie
Nie kupować zwierząt ze stad, w których występuje enzootyczne ronienie. Istnieje możliwość stosowania szczepień ochronnych.