Gorączka Q ( Q-fever)

Przyczyny
Chorobę wywołuje riketsia (Coxiella burnetti).  Jest to choroba zakaźna kóz, owiec rzadziej bydła, niebezpieczna także dla człowieka.

Choroba jest notowana w Polsce.

Objawy kliniczne
Choroba  często przebiega bezobjawowo, ale może dochodzić również do jej rozwoju.  Zwierzęta mają podwyższoną temperaturę, spada apetyt, a głównym objawem choroby są poronienia.   

Zmiany anatomopatologiczne
Brak jest zmian anatomopatologicznych.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnoza opiera się na się na  badaniach  serologicznych (odczyn wiązania dopełniacza, aglutynacja, immunofluorescencja).

Leczenie
W leczeniu stosuje się antybiotyki. Zwierzęta chore należy  izolować od stada, a poronione płody i błony płodowe należy  starannie usuwać.

Zapobieganie
Należy  zapobiegać zawleczeniu choroby wraz z importowanymi zwierzętami. Kozy mogą być  sprowadzane jedynie z krajów wolnych od gorączki Q.