Gronkowcowe zapalenie skóry (staphylococcal dermatitis)

Przyczyny
Chorobę wywołuje występująca powszechnie bakteria Staphylococcus intermedius.

Choroba występuje w Polsce.

Objawy kliniczne
Chorobowe obejmuje najczęściej okolice grzbietu i karku. Widoczne są zmiany na skórze prowadzące do wyłysień różnej wielkości. Brak jest świądu.

Zmiany anatomopatologiczne
W miejscach objętych procesem chorobowym obserwuje się zmiany skórne o różnym nasileniu  prowadzące do wyłysień.

Pomocnicze badania laboratoryjne
Diagnozę należy poprzeć badaniami bakteriologicznymi (izolacja i identyfikacja zarazka). Wskazane jest wykonanie antybiogramu.

Leczenie
Leczenie opiera się na parenteralnym podawaniu antybiotyków zgodnie z wynikami antybiogramu. Można stosować miejscowe leczenie środkami antyseptycznymi.

Zapobieganie
Zapobieganie polega na zapewnieniu zwierzętom właściwych warunków zoohigienicznych oraz odpowiednim żywieniu. Zwierzęta z widocznymi zmianami skórnymi należy izolować.