Kontakt

prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Jastrzębiec ul. Postępu 1

05-552 Wólka Kosowska

tel. +48 22 756 17 11

e-mail: ebagnicka@yahoo.com

 

 

 

dr Michał Czopowicz, Dip.ECSRHM

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159 c

02-776 Warszawa

tel. +48 22 59 36 111

e-mail: michal_czopowicz@sggw.pl

 

 

 

 

dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW, Dip.ECSRHM

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159 c

02-776 Warszawa

tel. +48 22 59 36 110

e-mail: jaroslaw_kaba@sggw.pl