Choroby zakaźne,  Zdrowie

Profilaktyka chorób zakaźnych w stadzie kóz

Pojawienie się w stadzie choroby zakaźnej wiąże się zwykle z wieloma problemami. W przypadku najważniejszych chorób prawo zobowiązuje właściciela do ich zgłaszania i zwalczania, a w przypadku mniej niebezpiecznych jedynie do rejestracji. Większość spośród chorób podlegających obowiązkowi zwalczania (pryszczyca, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, pomór małych przeżuwaczy, gorączka doliny Rift, choroba niebieskiego języka, ospa, wąglik, trzęsawka) w Polsce nigdy nie występowała lub nie jest notowana od wielu lat. …