Sympozjum 4.10.2003


Zakład Chorób Zakaźnych i Epidemiologii
Katedry Nauk Klinicznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW


Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu


Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW


Sekcja Epizootiologiczna
ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


oraz


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

były organizatorem sympozjum

 

 

 

System identyfikacji zwierząt w hodowli i ochronie zdrowia kóz

4 października 2003 roku


w Auli Kliniki Małych Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa

Tematyka sympozjum obejmuje problematykę hodowlaną (propozycja indeksu selekcyjnego dla kóz mlecznych w Polsce, żywienie kóz, stan hodowli kóz w Polsce) oraz dotyczącą zdrowia kóz (wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych, choroby oczu).


Początek sympozjum o godz. 9.00.
Koszt uczestnictwa 50,00 płatne przelewem na konto ZG PTNW
nr 81 116022020000000055156747 z dopiskiem "kozy".

 

Wszelkich informacji udzielają:
dr Jarosław Kaba
tel. 0-22-8439061 wew. 11977,
e-mail: kaba@alpha.sggw.waw.pl
oraz
lek. wet. Artur Dobrzyński
tel. 0-22-8439061 wew. 11976,
e-mail: dobrzynski@alpha.sggw.waw.pl

 


Sympozjum zorganizowano dzięki wsparciu firm: