Użytkowanie mleczne

 • Skład i wartość odżywcza mleka przeżuwaczy.

   


  Bagnicka E., Strzałkowska N., Sender G., Gabryszuk M.


  Mleko jest naturalnym pokarmem wszystkich, nowonarodzonych ssaków. Skład mleka zależy od potrzeb pokarmowych osesków i różni się w zależności od gatunku zwierząt. Zawiera wszystkie składniki potrzebne do ich życia i rozwoju, a więc takie, z których młody organizm buduje swoje ciało, czerpie energię do wykonywania czynności życiowych, zawiera więc białko, tłuszcz, cukier (laktozę), składniki mineralne i witaminy.

 • Skład i wartość odżywcza mleka koziego w porównaniu z mlekiem krowim owczym i kobiecym.

  Mleko jest naturalnym produktem osesków wszystkich ssaków. Zawiera wszystko, czego człowiek potrzebuje do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Dlatego też człowiek włączył mleko innych gatunków ssaków do swej stałej diety już prawie 10 tysięcy lat p.n.e. Nastąpiło to w momencie udomowienia kóz, pierwszego zwierzęcia gospodarskiego o użytkowości mlecznej [Quatermain 1991]. Obecnie człowiek pozyskuje mleko od wielu gatunków ssaków: krów, bawołów, kóz, owiec, klaczy, oślic.
 • Czynniki wpływające na produkcję mleka

   

  Emilia Bagnicka

  1.1. Wpływ rasy

  Podstawowym czynnikiem wpływającym na jednostkową produkcją mleka jest genotyp zwierzęcia. Szlachetne rasy kóz poddane selekcji w kierunku użytkowości mlecznej charakteryzują się znacznie wyższą produkcją mleka, w ciągu dłuższej laktacji niż lokalne rasy kóz, które nie były poddane selekcji. Dlatego też zaznaczają się istotne różnice między szlachetnymi i uszlachetnionymi rasami kóz, gdzie przeciętna wydajność mleka wynosi ponad 800-1000 kg mleka, za 260-280 dni laktacji, a rasami lokalnymi, których przeciętna wydajność wynosi od 100 do 500 kg mleka za 140-200-dniową laktację (tabela 1).

 • Mleko kozie jako żywność funkcjonalna